Новини
КиМ Принт пусна в експлоатация ново високотехнологично оборудване

Новото високотехнологично оборудване, закупено със средства по европейските фондове, повиши производителността и качеството на услугите предлагани от КиМ Принт ЕООД.

Новото високотехнологично оборудване, закупено със средства по европейските фондове, повиши производителността и качеството на услугите предлагани от КиМ Принт ЕООД.


Автоматизираният и компютъризиран карусел за печат върху текстил повиши производителността с над 500 продукта на смяна. Качеството е гарантирано благодарение на компютъризираната система за управление и контрол на печата. Печатаемата площ позволява отпечатването на дизайни в голям размер - 110х85 см. Машината е оборудвана с 12 печатащи глави и 14 плота. Новият карусел за ситопечат върху текстил дава възможности за пълноцветен печат във формат „оувърпринт”, в големи тиражи и при кратки срокове.


Новата трансферна преса с два плота е напълно автоматизирана и дава възможност за печат с размери 50х70 см. Трансферният печат позволява бързо и ефективно да се отпечатват малки тиражи.


Специализираната трансферна преса за шапки позволява бърз и качествен печа върху рекламния носител. Пресата е с терморегулатор и автоматичен таймер, и печатаема площ 10х8 см.


КиМ Принт ЕООД е бенефициент по проект BG161PO003-2.1.06-0552 „Повишаване на конкурентоспособността на КиМ Принт ЕООД чрез модернизиране на производственото оборудване, разширяване на продуктовата гама и оптимизиране на производителността”, финансиран от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На 10 януари 2012 г. проектът приключи успешно и новото автоматизирано и компютъризирано оборудване е пуснато в експлоатация.


Copyright © КиМ Принт. Всички права запазени.
КимПринт във facebook Skype